Ο ρόλος της Ψυχοθεραπείας

Οι περισσότεροι ανθρώποι που προσέρχονται για  ψυχιατρική/ ψυχολογική βοήθεια το μόνο που ζητούν είναι η εξάλειψη των συπτωμάτων από τα οποία υποφέρουν. Αρκετές φορές όμως γίνεται εμφανές ότι η φύση και η προέλευση των συμπτωμάτων αυτών είναι τέτοια που επιβάλει την επιδίωξη ευρύτερων στόχων. Ένας από τους κύριους ρόλους της ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τους ασθενείς να καταφέρουν να βιώνουν πληρέστερα τη ζωή τους, με βάση τις επιθυμίες και τις προθέσεις τους και λιγότερο οδηγούμενοι από τις παρορμήσεις ή τους φόβους τους.

Copy of conversation1_edited_edited.png
bitmap.png